جاذبه های گردشگری استان گیلان

اردیبهشت۲۰

جاذبه های گردشگری استان گیلان

مطالب بدون پاسخ

جاذبه هاي گردشگري گيلان به تفکيک شهرستان :

🔴آستارا
۱- باغ عباس آباد
۲- منطقه ييلاقي حيران
۳- آبگرم کوته کومه و علي راشي
۴- مرداب استيل
۵- طرح ساحلي صدف
۶- آبشار لوندويل
۷- حيات وحش
۸- پارک جنگلي بي بي يانلو
۹-تالاب استيل
.
🔴آستانه اشرفيه
۱- پارک ساحلي آستانه
۲- پارک جنگلي بندر کياشهر
۳- اسکله ماهيگيري و قايقراني بندر کياشهر
۴- پارک جنگلي صفرابسته
۵- تالاب بوجاق بندر کياشهر
.
🔴املش
۱- تالاب زربيجار
۲- مناطق ييلاقي و باغات چاي
۳- غار تلاين گورج و هفت خم تله سر
۴- يخچال طبيعي ملجا دشت
۵- دهکده ييلاقي – تندرستي خسيب دشت – هلودشت
۶- چشمه آب معدني لوزان
.
🔴بندر انزلي
۱- تالاب بين المللي انزلي
۲- پارک ساحلي بلوار قدس
۳- دهکده ساحلي
۴- تالاب سرخانکل
۵- منطقه ساحلي –سنگاچين و کپورچال
.
🔴تالش
۱- ساحل تفریحی قروق
۲- سواحل درياي گيسوم
۳- مناطق ييلاقي سوباتان و آق اولر
۴- جاده کوهستاني اسالم به خلخال
۵- پارک جنگلي گيسوم
۶- تالاب جوکندان
۷- جاده کوهستاني خطبه سرا به لوزبيل
۸- ساحل در ياي ليسار
۹-ساحل حويق
.
🔴رودبار
۱- آشتفشان درفک
۲- سوسن چلچراغ يا سوسن سفيد (روستاي داماش عمارلو)
۳- سد منجيل با چشم انداز طبيعي و زيباي آن
۴- چشم انداز و جاذبه هاي اطراف رودخانه سفيدرود
۵- تالاب سياهرود
۶-درياچه سد تاريک
۷- چشمه آب معدني داماش
۸- درخت سرو هرزويل
۹-دهکده ييلاقي – ورزشي سالانسر
۱۰- چشمه لويه
۱۱- چشمه آب معدني سنگ رود
۱۲- چشمه کلشتر (منجيل)
۱۳- چشمه آبگرم ماست خور (منجيل)
۱۴- پارک جنگلي گندلات
۱۵- دهکده ييلاقي بره سر
.
🔴صومعه سرا
۱- غار نارنج پره تنيان
۲- تالاب هندخاله، مرگستان، و سياه درويشان
۳- پارک جنگلي سياه کوه
۴- دهکده ييلاقي تنيان
۵- باغات چاي و مزارع توتون
.
🔴رودسر
۱- منطقه سفيد آب رحيم آباد
۲- منطقه ييلاقي جواهر دشت
۳- منطقه گرمابدشت
۴- منطقه جنگلي و کوهستاني سرولات و جنگ سرا
۵- ساحل زيباي رودسر
۶- چشمه آب معدني و غار سجيران
۷- منطقه جنگلي و کوهستاني سرولات بارودي بسيار پرآب رودخانه پل رود
۸- منطقه سياهکل رود
۹-باغات چاي و مرکبات
۱۰- مجموعه ساحلي – اقامتي چابکسر سرولات
۱۱- مجموعه ساحلي – اقامتي رودسر –له له رود
۱۲- مجتمع ساحلي کلاچاي – وارجارگاه
۱۳- منطقه لسبو و منطقه آسمانرود در اشکور عليا
۱۴- پارک جنگلي له له رود
۱۵- پارک جنگله، دامن لنگه
۱۶- قلعه بندبن قاسم آباد
۱۷- پل آجري تميجان
.
🔴رشت
۱- پارک سبزه ميدان
۲- پارک دانشجو
۳- پارک جنگلي سراوان
۴- پارک قدس
۵- چمشه آب شور لاکان
۶- چشمه چشماگل (طالم سه شنبه)
۷- پارک ملت
۸- استخر عينک
۹- آبگير پسيخان
۱۰- دهکده ساحلي توريستي جفرود
۱۱- مجتمع ساحلي تالش محله – حاجي بکنده
۱۲- درياچه سد سنگر
.
🔴رضوانشهر
۱- پارک جنگلي دکتر درستکار
۲- آبشار ویسادار
۳- مجتمع ساحلي تازه آباد
۴- مجتمع ساحلي پره سر
۵-ييلاقات متعدد
.
🔴شفت
۱- منطقه سياحتي سياه مزگي و آبشار دودوزن
۲- چنار رودخان
۳- منطقه زیارتی و ییلاقی امامزاده ابراهيم
۴- منطقه زیارتی و ییلاقی امامزاده اسحاق
۵- ییلاقات متعدد
.
🔴لاهيجان
۱- تالاب بين المللي امير کلايه
۲- بام سبز و استخر لاهيجان
۳- ابشار شاه نشين
۴- تالاب سوستان (ميدان دانشگاه آزاد بسمت روستای سوستان)
.
🔴لنگرود
۱- تالاب بين المللي کياکلايه
۲- پارک فجر
۳- ساحل چمخاله
۴- منطقه ليلا کوه
۵- پارک جنگلي خرما
۶- پارک جنگلي بلوردکان
۷- پارک جنگلي مريدان
۸- استخر ملاط
۹-غار ليلرود
.
🔴سياهکل
۱- کوه درفک
۲- منطقه ييلاقي ديلمان و اسپيلي
۳- آبشار لونک
۴- چشمه آب معدني لاريخاني
۵- آبشار بابا ولي
۶- غار اسپهبدان
۷- منطقه آغوزي
.
🔴فومن
۱- تالاب خطيب سراگوراب و کهنه گوراب
۲- غار نوشه، رودخانه سياه رود و پلنگ ور
۳- پارک ماسوله
۴- غار بوزخانه
۶- آبشار لار چشمه، خرم بو و گيلون رود
۷- چشمه آب معدني زمزمه و علي زاخوني
۸- قلعه رودخان
.
🔴ماسال
۱- منطقه جنگلي طاسکوه و آري دول
۲- منطقه باستاني اسبه ريسه با غارها و صخره هاي بلند
۳- گردشگاه جنگلي ريزه مندان
۴- ييلاق شالما
۵- چسلي
۶- بيلگاه دول
۷- دشت النزه
۸- ويرگاه
۹- رشت پشت
۱۰- اولسبنگاه
۱۱- خشکه دريا
۱۲- غار آبيشو

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است